Архивын баримтанд тооллого явуулах тухай

Тухай root

Дахин шалгана уу!

ДӨРВӨЛЖИН СУМАНД ӨРТӨӨНИЙ БАРИЛГА БАРИХ АЖЛЫН ЗАХИАЛАГЧ, ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *