2019 архивын улсын үзлэг угтаж хийх ажлын төлөвлөгөө, эрсдлээс хамгаалах төлөвлөгөө

Тухай root

Дахин шалгана уу!

ЗАВХАН АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ АРХИВЫН УЛСЫН ҮЗЛЭГТ БЭЛТГЭЖ ХИЙСЭН АЖИЛ

Архивын баримтуудын дотоод товъёог, бүрдэл, хуудасны тоо, баталгаа бичсэн эсэхийг нэг бүрчлэн шалгаж салбар тус ...

Leave a Reply