ДӨРВӨЛЖИН СУМАНД ӨРТӨӨНИЙ БАРИЛГА БАРИХ АЖЛЫН ЗАХИАЛАГЧ, ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭ

Scanned at 05.09.2018 14-11 (2) Scanned at 05.09.2018 14-11

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Дөрвөлжин Нөмрөг сумдын цаг уурын өртөөд шинэ байртай боллоо.

НӨМРӨГ ӨРТӨӨНИЙ ШИНЭ БАЙР ДӨРВӨЛЖИН ӨРТӨӨНИЙ ШИНЭ БАЙР  

Leave a Reply