ТЭЛМЭН, ИДЭР СУМДЫН ЦАГ УУРЫН ХАРУУЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙГ ШИНЭЧЛЭХ ӨРГӨТГӨЖ СТАНДАРТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙТАЙ БОЛЛОО. АЙМГИЙН БҮХ СУМДЫН ЦАГ УУРЫН ХАРУУЛ БҮРЭН СТАНДАРТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙТАЙ БОЛОВ

ТЭЛМЭН СУМЫН ХУУЧИН ТАЛБАЙ

telmen1

ТЭЛМЭН СУМЫН ШИНЭ ТАЛБАЙ

telmen2

ИДЭР СУМЫН ХУУЧИН ТАЛБАЙ

ider1

ИДЭР СУМЫН ШИНЭ ТАЛБАЙ

ider2

Тухай root

Дахин шалгана уу!

2018 ОНЫ БАТЛАГДСАН БҮТЭЦ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>