ТЭЛМЭН, ИДЭР СУМДЫН ЦАГ УУРЫН ХАРУУЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙГ ШИНЭЧЛЭХ ӨРГӨТГӨЖ СТАНДАРТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙТАЙ БОЛЛОО. АЙМГИЙН БҮХ СУМДЫН ЦАГ УУРЫН ХАРУУЛ БҮРЭН СТАНДАРТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙТАЙ БОЛОВ

ТЭЛМЭН СУМЫН ХУУЧИН ТАЛБАЙ

telmen1

ТЭЛМЭН СУМЫН ШИНЭ ТАЛБАЙ

telmen2

ИДЭР СУМЫН ХУУЧИН ТАЛБАЙ

ider1

ИДЭР СУМЫН ШИНЭ ТАЛБАЙ

ider2

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 12 сар

Leave a Reply