Масс мессеж түгээх сургалт боллоо

4 5

      2015 оны 05  дугаар сарын 17-19-ний өдрүүдэд Дэлхийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах сан Онцгой байдлын ерөнхий газар, Цаг уур орчны шинжилгээний газрын хамтарсан “ Ард иргэдийг гамшгийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ”  зорилгоор масс мессеж түгээх сургалтыг зохион байгуулан тоног төхөөрөмжөөр хангаж ажиллаа. Уг сургалтанд Завхан аймгийн 23 сумын цаг уурын өртөө харуулын ажиглагч, техникч нар болон аймгийн Онцгой байдлын газар, УЦУОША–ны холбогдох мэргэжилтэнгүүд хамрагдлаа.

Тухай root

Дахин шалгана уу!

2016 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>