Бэлчээрийн ургац болон хортон мэрэгчийн нөлөөллийг тогтоох тухай Аймгийн Засаг даргын захирамж

-å-¦-¦ -â-â-Ç-1 -å-¦-¦ -â-â-Ç-2

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Байр эзлүүлэх тухай

150112 tushaal bair ezluuleh tuhai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>