Тухай root

Дахин шалгана уу!

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 4 сар