Дөрвөлжин сумын Онц багийн ‘Багануур’ нуурын ус, хөрс, биологийн шинжилгээний дүн

Манай байгууллагын ажлын хэсэг 09 сарын 12-нд Дөрвөлжин сумын Онц багийн ‘Багануур’ нуурын орчимд ажиллаж ус, хөрс, биологийн дээж авч зарим нэг шинжилгээ газар дээр нь хийлээ.

1. ШУА-ийн Хими, хими технологийн хүрээлэнгийн шинжилгээний хариу

2.Цаг уур орчны шинжилгээний харьяа Байгаль орчин хэмжилзүйн төв лабораторийн шижилгээний дүн

3.Ус цаг уур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэнгийн Гидробиологийн лабораторийн хариу

4.Байгаль орчны шинжилгээний лабораторийн шинжилгээний дүн

Тухай root

Дахин шалгана уу!

“ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА”-аар шалгарлаа.

Манай байгууллага 2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээрээ аймагтаа тэргүүлэн “ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА”-аар шалгарлаа.