Эрхэм зорилго

“УС ЦАГ УУР БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЛЭЭР НИЙГМИЙН ХЭРЭГЦЭЭГ ШУУРХАЙ ХАНГАХ,

БАЙГАЛИЙН ГАМШИГ ОРЧНЫ НОЦТОЙ БОХИРДЛООС СЭРЭМЖЛҮҮЛЭХЭД ОРШИНО.”

strategiin-zorilt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>