Хамтран ажиллах гэрээ

Цаг уур, орчны шинжилгээний газар болон Газрын харилцаа, геодези, зурагзүйн газартай хамтран ажиллах гэрээг 2015 оны 03-р сарын 19-нд байгуулсан. Хамтын ажиллагаа нь УЦУОШ-ний өртөө. харуулын газрыг Улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах, солбицолжуулах, харуул. өртөөний реперийн үнэмлэхүй өндрийг тогтоох, GNSS (Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах) байнгын ажиллагаатай станцын сүлжээ байгуулах, судалгаа, шинжилгээний ажилд хамтран ашиглах, үйлчилгээг хариуцах, мониторингийн сүлжээ байгуулах, энэ талаарх мэдээллийг бүртгэх, нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, түүний байнгын тогтмол үйл ажиллагааг хангахад оршино.

1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>