Tuesday , October 27 2020
Онцлох мэдээ

Эрхэм зорилго

Ус цаг уур, орчны шинжилгээний үнэн зөв мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангах, байгаль, цаг агаарын болзошгүй аюул, орчны орчны ноцтой бохирдлоос урьдчилсан сэрэмжлүүлэх, цаг агаар, уур амьсгалын нөөцийг бүрэн дүүрэн ашиглуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх.

Leave a Reply