Онцлох мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Даланзадгад өртөө нь 1936 онд анх ЗХУ-ын мэргэжилтнүүдийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж байсан ба 1955 онд Мандал-Овоо сумын харьяат Д.Доржжанцан анхны монгол даргаар томилогдон ажиллаж байжээ. 1959 оноос Аэрологийн станцыг байгуулан радио локатораар төхөөрөмжилж Р3-049 радио зонд хөөргөж даралт, чийг, салхины зүг хурдыг хэмжиж судалдаг болсон.1964 оны 1 сараас нарны цацраг судлалын салбар байгуулагдаж ашиглалтанд оров. Түүнээс хойш одоог хүртэл шинжилгээ мэдээлэл үйлчилгээний ажлыг тасралтгүй хийж 2005 оны 4сарын 1-нээс автомат станцаар агаарын температур, чийг, даралт, салхи, тунадас, нарны шулуун цацраг зэргийг хэмжин 2013 онд AWS310 автомат станц ажиглаж байна. Даланзадгад өртөө нь 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.