Онцлох мэдээ

Даргын мэндчилгээ

888 copy
Таны энэ өдрийн түмэн амгаланг айлтган мэндчилье. Манай хамт олон Ус Цаг Уур Орчны бүх төрлийн мэдээллээр аймаг, орон нутгийн удирдлага, аж ахуй нэгж байгууллага, малчид ард иргэдэд үйлчлэх, байгаль цаг агаарын болзошгүй аюул, орчны ноцтой бохирдлоос урьдчилан сэрэмжлүүлэх ажилд идэвх чармайлт гарган ажиллаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>