Онцлох мэдээ

Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний салбарын удирдах ажилтны семинар, сургалт”

5a68296a-8228-446f-983e-206b0a036415-cover photo

Жил бүр зохион байгуулагддаг “Ус цаг уур, орчны хяналтшинжилгээний салбарын удирдах ажилтны семинар, сургалт” өнөөдөр Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын хурлын зааланд эхэллээ.

Семинарт Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын хэлтсийн дарга нар болон харьяа байгууллага, төв орон нутгийн Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газрын дарга нарын 30 удирдах ажилтан хамрагдаж байна.

Семинарыг нээж  ЦУОШГ-н дарга С. Энхтүвшин 2017 оны ажлын үр дүн болон 2018 оны үйл ажиллагааны зорилго, зорилт, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар илтгэл тавьлаа. Семинарын хугацаанд мэргэжлийн байгууллагууд болон Төрийн албаны зөвлөл, Авилгатай тэмцэх газраас холбогдох мэргэжилтэнүүд сургалт хийх юм. Түүнчлэн харьяа байгууллага, төв орон нутгийн Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газрын дарга нартай төрийн алба хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулна.

Семинар 1 дүгээр сарын 24-27-ны өдрүүдэд

Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын даргын 2018 оны А/12 дугаар тушаалаар ус цаг уур, орчны шинжилгээ, мэдээлэл, үйлчилгээний ажлын үр дүнгээрээ 2017 онд тэргүүлсэн дараах байгууллагуудыг шагнаж урамшууллаа.  УЦУОШГ, гуравдугаар байрт Өмнөговь аймагууд шалгарч өргөмжлөл үнэ бүхий зүйлээр шагнав.

Тухай kholboo

Дахин шалгана уу!

эрүүл мэндийг дэмжих жил

Эрүүл мэндийг дэмжих ажлын хүрээнд УЦУОШТөв

Эрүүл мэндийг дэмжих ажлын хүрээнд УЦУОШТөвийн Захиргаа, санхүү аж ахуйн хэлтсээс өөрийн ажилчин албан хаагч ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>