Monday , September 24 2018

Гурвантэс өртөө

Гурвантэс өртөө

Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын  Гурвантэс өртөөний танилцуулга Гурвантэс сумын Гурвантэс өртөө нь анх 1961 оны 6-р сард ХАА-ын цаг уурын харуул нэртэй байгуулагдан Дамдинсүрэн, Д. Буд, З. Долгоржав, Норжин нар ажиллаж байсан. ХАА-ын цаг уурын харуул нь хоногт 3 удаа үндсэн ажиглалт хийж тайлан материал боловсруулахаас гадна бэлчээрийн голлох 3-5 ...

Дэлгэрэнгүй