November, 2015

 • 13 November

  Санхүүгийн тайлангийн аудитийн дүгнэлтүүд

  money-icon_frlveziq_lntk0nxy_ha4s49nw_jr01ruzp_kwzt0w5c_b4whc5ru

                                 2016 хийгдсэн аудит дүгнэлт                2015 онд хийгдсэн аудит дүгнэлт Доорх линк дээр дарж pdf хэлбэрээр харна уу . 2016 хийгдсэн аудит дүгнэлт Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт 2015 Аудит ...

October, 2015

 • 27 October

  Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

    Энд дарж pdf хэлбэрээр үзнэ үү. Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 02 сар   

 • 27 October

  Санхүүгийн тайлан-2015

  Санхүүгийн тайлан-/ CT-1 /         Санхүүгийн тайлан / CT-2  / Санхүүгийн тайлан  /CT-3 / Санхүүгийн тайлан /CT-4/ Санхүүгийн тайлан / CT-5 / 10 дугаар сарын тайлан баланс