Нүүр хуудас / ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

УБхотын УЦУОШГазрынтүүхийн лавлах
1.1978-1988он УЦУОХүрээлэнгийн харьяа УБ аэрологийн өртөө,өртөөний даргаар Чулуунбат ажиллаж байсан.Аэрологийн дарга -1,техникч 4,газогенераторч-2,цаг уурын инженер -1,техникч-2,цаг уурын 6 өртөөний ахлах техникч -6,техникч 24,ХААЦУ-ын 3 харуулын ажиглагч-3, галч 3 нийт 52 орон тоотой ажиллаж байсан.

2.1988-1990он Байгаль орчныг хамгаалах яамны сайдын 1988оны 01сарын 21ны 19-р тушаалаар Хотын байгаль орчныг хамгаалах газрын харьяа УБ аэрологийн өртөө, даргаар нь Отгон ажиллаж байсан. Аэрологийн дарга -1,техникч 4,газогенераторч-2,цаг уурын инженер -1,техникч-2,цаг уурын 6 өртөөний ахлах техникч -6,техникч 24,ХААЦУ-ын 3 харуулын ажиглагч-3, галч 3 нийт 52 орон тоотой ажиллаж байсан.

3. 1990-1191он Байгйль орчны хяналтын улсын хорооны дарга,Ой ан нэгтгэлийн ерөнхий захирлын хамтарсан 1990оны 11-р сарын 29ны өдрийн А/16/24тоот тушаалаар БОХГазар татан буугдаж УБ хотын Байгаль орчны хяналтын газрын харьяа УБ аэрологийн өртөө даргаар нь Отгон ажиллаж байсан. Аэрологийн дарга -1,техникч 4,газогенераторч-2,цаг уурын инженер -1,техникч-2,цаг уурын 6 өртөөний ахлах техникч -6,техникч 24,ХААЦУ-ын 3 харуулын ажиглагч-3, галч 3 нийт 52 орон тоотой ажиллаж байсан.

4.1993-1996 он БНМАУ-ын БОХУХорооны даргын 1991оны 12-р сарын 23-ний өдрийн А/132тоот тушаалаар Багаж үйлдвэрлэл хэмжил зүйн товчооны харьяа УБ аэрологийн өртөө даргаар нь Отгон ажиллаж байлаа. Аэрологийн дарга -1,техникч 4,газогенераторч-2,цаг уурын инженер -1,техникч-2,цаг уурын 6 өртөөний ахлах техникч -6,техникч 24,ХААЦУ-ын 3 харуулын ажиглагч-3, галч 3 нийт 51 орон тоотой ажиллаж байсан.

5.1996-2009он Монгол улсын Байгаль Орчны сайдын 1996оны 1сарын 13 ны өдрийн 08тоот тушаалаар УБ хотын Ус цаг уур,орчны шинжилгээний төв байгуулагдаж анхны даргаар нь Ц.Шагдар томилогдов. ,Төв нь төвийн захирал-1,ахлах ня-бо-1,бичиг хэрэг нярав-1,жолооч –1,үйлчлэгч-1, ерөнхий инженер-1,салбар хариуцсан инженер-3,ахлах техникч-3,цаг уурын 5өртөөний дарга-5,техникч-20,аэрологийн өртөний инженер-1,техникч-4,газогене-раторч-1,хөдөө аж ахуйн цаг уурын 2 харуулын ажиглагч 2,ус судлалын 6 харуулын ажиглагч-6,орчны бохирдлын лабораторийн техникч-1,галч манаач 4 нийт 53 хүний орон тоотойгоор ажиллаж байна. Төв нь УБ аэрологийн өртөө,Улаанбаатар, Ихсургууль, Тэрэлж,Багануур,Буянт-Ухаа өртөө,Өлзийт,Партизан ХААЦУ-ын харуул, Тэрэлж-Тэрэлж,Тэрэлж-Босго,Хэрлэн-Баяндэлгэр,Сэлбэ-Санзай,Улиастай-Улиастай,Туул-Улаанбаатар ,Сэлбэ –Дамбадаржаа зэрэг салбар нэгжтэй

6. 2009-2016он ЦУОШГазрын даргын 2009оны 3-р сарын 6ны өдрийн 30 тоот тушаалаар УБ хотын УЦУОШТөвийг УБ хотын УЦУОШАлба болгон өөрчилж тус албаны даргаар Ц.Эрдэнэдэлэгийг томилон ажиллуулав. Албаны дарга-1,ахлах ня-бо-1,бичиг хэрэг нярав-1,жолооч -1,үйлчлэгч-1,сахиул -1,технологи хэлтсийн дарга бөгөөд ерөнхий инженер-1,салбар хариуцсан ерөнхий технологич -3,ахлах техникч-3,цаг уурын 5өртөөний дарга-5,техникч-20,аэрологийн өртөөний инженер-1,техникч-2,газогенераторч-1,хөдөө аж ахуйн цаг уурын 2 харуулын ажиглагч -2, ус судлалын 6харуулын ажиглагч-6,орчны бохирдлын лабораторийн техникч-1,галч-3,сахиул 1 нийт 56 хүний орон тоотойгоор ажиллаж байна.

7.2016 оны 9 сарын 4 оноос хойш УЦУОШГ даргын тушаалаар УБ хотын УЦУОШАлбыг нэрийг өөрчилж УБ хотын УЦУОШГАЗАР болгон өөрчилсөн.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>