Нүүр хуудас / ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

      Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын “Төв байгуулах, станц харуул шилжүүлэх, ажлаас чөлөөлөх, ажилд томилох тухай” 1996 оны 08 дугаар тушаалаар Байгаль орчны шинжилгээний төв лабораторийн харъяанд ажиллаж байсан ус цаг уур орчны шинжилгээний “Тэрэлж” өртөө болон Багаж үйлдвэрлэл, хэмжил зүйн товчооны(тэр үеийн нэрээр) харъяанд ажиллаж байсан ус цаг уурын  шинжилгээний өртөө, харуулуудыг нэгтгэн 1996 оны 1 дүгээр сараас Улаанбаатар хотын Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвийг шинээр байгуулж анхны даргаар Ц.Шагдарыг  томилсон байна.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>