Нүүр хуудас / Хууль тогтоомж / Заавар, журам / УЦУОША-нд мөрдөгдөж буй зарим хуулиас
images

УЦУОША-нд мөрдөгдөж буй зарим хуулиас

 Ус цаг уур,орчны хяналт шинжилгээний тухай хууль

Tөрийн албаны тухай хууль

Хөдөлмөрийн тухай хууль

Нийгмийн халамжийн тухай

Сайдын тушаал

Tэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль

Усны тухай

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль

 

Тухай root

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>