Daily Archives: 2018-03-12

March, 2018

  • 12 March

    Улаанбаатар хотын УЦУОШГ-ын 2017 оны жилийн ажлын тайлангийн хурал

    Улаанбаатар хотын УЦУОШГ-ын 2017 оны жилийн ажлын тайлангийн хурлаас… Улаанбаатар хотын УЦУОШГ-ын 2017 оны цаг уур, ус судлал, аэрологи, архив мэдээлэл, хэмжлийн багаж, хөдөө аж ахуйн цаг уур, холбоо сүлжээний шинжилгээ, мэдээлэл үйлчилгээний хөтөлбөрт ажлын гүйцэтгэл, захиргаа санхүүгийн тайлангийн хурал амжилттай болов. Энэ онд цаг агаарын мэдээ мэдээгээр үйлчилэх үйлчилгээний ...