Breaking News
Home / Мэдээ мэдээлэл / АЙМГИЙН ЗДТГАЗРААС ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ “НОГООН БҮС-ЭРҮҮЛ ОРЧИН” АЯНЫ ХҮРЭЭНД БАЙГУУЛЛАГЫНХАА ОРЧИМД МОД ТАРИХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

АЙМГИЙН ЗДТГАЗРААС ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ “НОГООН БҮС-ЭРҮҮЛ ОРЧИН” АЯНЫ ХҮРЭЭНД БАЙГУУЛЛАГЫНХАА ОРЧИМД МОД ТАРИХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Аймгийн ЗДТГ-ын нийгмийн бодлогын хэлтсийн санаачлагаар зохион байгуулж буй “НОГООН БҮС-ЭРҮҮЛ ОРЧИН” аяны удирдамжийн дагуу  аймгийн цэцэглэгт хүрээлэнд бүх нийтээр 2017.05.13нд мод тарих ажилд байгууллага хамт олноороо идэвхитэй орорлцон 20ш хайлаас суулгаж, Номтын аманд 30ш улиас мод тарьсан. 2017.05.16нд байгууллагынхаа ногоон байгууламжийг нэмэх зорилгоор Зуунмод өртөөнд 20ш чацарганы мод суулгаж, байгууллагынхаа хашаанд 7ш хайлаас, 13ш улиас суулган 46м2 орчим газрыг зүлэгжүүлэв.

mod tarih0513

About Төв аймаг УЦУОШГазар

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>