Wednesday , October 28 2020
Онцлох мэдээ

Аймгийн хөдөө аж ахуйн ажилчдын зөвөлгөөнд УЦУОШГазар мэдээлэл хийв

DSC_1843

Аймгийн хөдөө аж ахуйн ажилчдын зөвөлгөөнд УЦУОШГазар мэдээлэл хийв  Аймгийн хөдөө аж ахуйн ажилчдын зөвөлгөөн 2017-04-20 нд зохион байгуулагдаж УЦУОШГазар Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажил болон 2017 оны дулааны улиралын төлөв мэдээгээр мэдээлэл хийж оролцов.

Дэлгэрэнгүй

Аймгийн Засаг Даргын захирамж А/89 Эрүүл мэндийн салбарын тогтолцоог бэхжүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэхэд хамтрагч талуудын оролцоог хангах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай

sb

Дэлгэрэнгүй