Tuesday , October 24 2017
Онцлох мэдээ

Сүхбаатар аймгийн Засаг Даргын захирамж 2017-07-25 –ны өдрийн А/05, 2017-2017 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэлийг хөдөө аж ахуйн салбар болон төв суурин газарт хангуулах тухай

albay daalgabar

albay daalgabar1

Тухай sukhbaatar_admin

Дахин шалгана уу!

sb

Аймгийн Засаг Даргын захирамж А/89 Эрүүл мэндийн салбарын тогтолцоог бэхжүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэхэд хамтрагч талуудын оролцоог хангах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>