Tuesday , October 24 2017
Онцлох мэдээ

Сүхбаатар аймгийн Засаг Даргын захирамж 2017-07-05 –ны өдрийн А/354, Ажлын хэсэг байгуулж, түр журам батлах тухай

Аймгийн нутаг дэвсгэр дэх усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын эрүүл ахуйн хориглолт ба хязгаарлалтын бүсийг тогтоох санал оруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

zahiramj 1 zahiramj 2 zahiramj 3 zahiramj 4 zahiramj 5 zahiramj 6

Тухай sukhbaatar_admin

Дахин шалгана уу!

sb

Аймгийн Засаг Даргын захирамж А/89 Эрүүл мэндийн салбарын тогтолцоог бэхжүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэхэд хамтрагч талуудын оролцоог хангах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>