Tuesday , October 17 2017
Онцлох мэдээ

УЦУОШАлба хүүхдийн тоглоомын талбайтай болов

2016 онд УЦУОШАлба хүүхдэд ээлтэй байгууллага болж олон төрлийн ажил төлөвлөж хэрэгжүүлсэний нэг нь байгууллагынхаа хашаанд өөрсдийн хөрөнгө, хүчээр хүүхдийн тоглоомын талбай тохижуулан ашиглалтанд оруулаад байна.20160628_09535920160628_09541320160628_09542520160628_095434

Тухай sukhbaatar_admin

Дахин шалгана уу!

CAM02453

Сүхбаатар аймгийн УЦУОШГазрын 2017 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>