Sunday , June 16 2019
Онцлох мэдээ

Сүхбаатар аймгийн УЦУОШТөвийн МУ-н Засгийн газрын Төрийн албаны сахилга хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай 2018 оны 8 дугаар сарын 22-ны 258 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

snineesninee1  sninee2 sninee3

 

 

 

 

 

 

 

 

Тухай sukhbaatar_admin

Дахин шалгана уу!

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих жилийн ажлын төлөвлөгөө

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>