Thursday , August 13 2020
Онцлох мэдээ

sukhbaatar_admin

Товч түүх

Сайд нарын зөвлөлийн дэргэдэх Ус цаг уурын албаны удирдах ерөнхий газрын даргын 1963 оны 6-р сарын 25-ны 84 тоот тушаалаар аймгийн Ус Цаг Уурын товчоо байгуулагдаж  даргаарЗ.Гунаасүрэн томилогдон 5-н хүний орон тоотой үйл ажиллагаагаа эхэлсэн байна. Дээрх тогтоолын дагуу УЦУ товчоо нь цаг уурын өртөө,  харуулын ажлыг  мэргэжлийн удирдлагаар ханган ...

Дэлгэрэнгүй