Thursday , October 19 2017

Уур амьсгалын өөрчлөлт, хандлага

УЦУОХүрээлэнд хандсаны дагуу Сэлэнгэ аймгийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн ойрын ирээдүйн (2016-2035) болон алсын ирээдүйн (2081-2100) гэсэн 2 үеийг сонгон авч дээр дурдсан хүлэмжийн хийн агууламжийн төлөөлөх замналын (ХХАТЗ гэх )-д хувьд Сэлэнгэ аймгийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээг хийлгэв. Үнэлгээнд дэлхийн хэмжээний уур амьсгалын загваруудыг ашиглав. ХХАТЗ-ээс цацрагийн ачаалал нь  хамгийн ...

Дэлгэрэнгүй

Цөлжилтийн мониторингийн судалгаа

2011-2014 онуудад Швейцарийн хөгжлийн агентлагын”Цөлжилтийг сааруулах төсөл”- ийн хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн 16 сумын бэлчээрийн ургамлын ажиглалтын 40 –н зогсоол цэгт цөлжилтийн мониторингийн судалгаа хийсэн. Зогсоол цэгийг тулгуурлан  анхан шатны чанарын 11 үзүүлэлтээр  тодорхойлов. Үүнд: Зүсэлт хийсэн газрын бичиглэл, өнгөн хөрсний эвдрэл,  давсжилт,  урвалт орчин, ялзмаг, элсэн хуримтлал, агрегат бүтэц, хөрсний ...

Дэлгэрэнгүй

Сэлэнгэ аймгийн гадаргын усны өнөөгийн байдал

Сэлэнгэ мөрөн, Орхон, Хараа, Ерөө, Хүдэр, Зэлтэр, Бургалтай, Хиагт, Буурь, Бугант, Туул гэсэн 11 голын 19 цэгээс дээж авч   20-25 үзүүлэлтээр гидрохимийн шинжилгээг 2009 оны 01 сарын 01-нээс 2013 оны 12 сарын 31 хүртэлх хугацаанд хийлээ. Үр дүн  Хиагт  голын усны хатуулаг 5,17-6,52 мг-экв/л ба тогтвортой хатуулагтай байснаа хатуу ус ...

Дэлгэрэнгүй

“Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын үзэл санаа, төрийн албан хаагчын үр дүнгийн гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах арга зүй” сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгуулагдлаа.

Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-ын хурлын их танхимд 2015 оны 10-р сарын 19-20-ны өдрүүдэд Германы Олон Улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн Эрдэс баялаг түүхий эдийн иж бүрэн санаачлага хөтөлбөрөөс Сэлэнгэ аймагт хэрэгжүүлж буй “ Орон нутгийн цогц хөгжил” төслийн төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах шаталсан сургалт “Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын үзэл санаа, ...

Дэлгэрэнгүй

Өнөөдөр манай аймагт гамшгийн бэлэн байдлыг хангах дадлага сургуулийн бэлтгэл ажлын урьдчилсан үзлэг хийгдэв.

IMG_7083

2015 оны 10-р сарын 20-нд гамшгийн бэлэн байдлыг хангах дадлага сургуулийн бэлтгэл ажлын урьдчилан үзлэг хийгдэв. Үүнд УЦУОШАлбаны цацраг химийн аюулыг үнэлэн мэдээлэх мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн идэвхитэй оролцлоо.  

Дэлгэрэнгүй

Төрийн албан хаагчын эрх зүй, ёс зүйн талаар сургалтанд хамрагдлаа.

IMG_20151019_180620

2015 оны 10-р сарын 08-09-ний өдрүүдэд Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-аас зохион байгуулсан Төрийн албан хаагчын эрх зүй, Төрийн албан хаагчын ёс зүй, дагаж мөрдөх дүрэм журам, түүний соёлын талаар лекц практик хосолсон 8 цагийн сургалтанд манай албанаас 2 хүн хамрагдлаа.

Дэлгэрэнгүй

Манай албаны хамт олон “Хөдөлгөөн-Эрүүл мэнд” уриатай явган аялал зохион байгууллаа.

IMG_4995

Аялалын зорилго: Ажилчдын эрvvл мэнд, эв нэгдэл, бие бялдрыг хөгжүүлэхэд оршино. Сэлэнгэ аймгийн УЦУОШАлбаны хамт олон ажилчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор явган аялал хийлээ.

Дэлгэрэнгүй