Breaking News
Home / Uncategorized / ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ АЙМАГ, ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ БАЙГУУЛЛАГА

ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ АЙМАГ, ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ БАЙГУУЛЛАГА

Хөвсгөл аймгийн ХГБХХ-ээс “Хүүхдэд ээлтэй байгууллага аян”-ыг зохион байгуулж уг аяны хүрээнд байгууллагуудаар Туг, Цомыг аялуулсаныг 2015.10.12.19 хооронд манай алба талархан хүлээж авлаа. Албаны даргын шийдвэрээр байгууллагын дэргэдэх “Хүүхдийн төлөө зөвлөл”-ийг байгуулж, “Хүүхдэд ээлтэй аймаг” стратегийн хүрээнд “Хүүхдэд ээлтэй байгууллага” болох зорилтыг хэрэгжүүлэх, байгууллагын ажилтнуудын хүүхэд, гэр бүлд чиглэсэн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэхэд уг зөвлөлийн ажлыг чиглүүллээ. Тус зөвлөл нь ажилчдын хүүхдүүдийн дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж, хүүхдүүдэд чиглэсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаа. Дээрх арга хэмжээний хүрээнд хүүхдүүдийн дунд тэмцээн явуулах, витаминжуулах, хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 хүүхдэд эмчилгээнд нь зориулж мөнгөн тусламж, хадгаламж нээж өгөх зэрэг ажлуудыг зохион байгууллаа.

1445134686048 1445056700656 1445056560811

About root

Check Also

УЦУОШТ-ийн орон нутаг дахь салбаруудад ажилтан шалгаруулж авна

1. Тосонцэнгэл сумын “Сэлэнгэ” ус судлалын харуулд 2019 оны 2-р сард ус судлалын ажиглагчийн байнгын ...

Leave a Reply