Эрхэм зорилго

Ус цаг уур, орчны шинжилгээний үнэн зөв мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангах, байгаль цаг уурын болзошгүй аюул гамшиг, орчны ноцтой бохирдлоос сэргийлэх, цаг агаар уур амьсгалын нөөцийг зохистой ашиглах нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *