Sunday , May 27 2018
Онцлох мэдээ

Эрхэм зорилго

Ус цаг уур, орчны шинжилгээний үнэн зөв мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангах, байгаль цаг уурын болзошгүй аюул гамшиг, орчны ноцтой бохирдлоос сэргийлэх, цаг агаар уур амьсгалын нөөцийг зохистой ашиглах нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>