УЦУОШТӨВИЙН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

2020 оны төсвийн төсөл

 

Тухай erdenesuren gantsetseg

Дахин шалгана уу!

Ховд УЦУОШТөвийн 2018 оны санхүүгийн тайлан

Санхүүгийн 2018 оны тайлан