УЦУОШТөвийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Тус төвийн 2019 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө

Тухай erdenesuren gantsetseg

Дахин шалгана уу!

УЦУОШТӨВИЙН 2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2019 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан  

Leave a Reply