1-р сар

 1. Цалингийн шатлал шинэчлэн тогтоох тухай А/01
 2. Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай А/2
 3. Ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай A/3
 4. Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах батлах тухай A/04
  1. A/04-1
  2. A/04-2
  3. A/04-3
  4. A/04-4
  5. A/04-5
  6. A/04-6
  7. A/04-7
  8. A/04-8
  9. A/04-9
  10. A/04-10
 5. Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай А/06
  1. A/06-1
 6. Гамшигаас хамгаалах… A/07

 

Тухай erdenesuren gantsetseg

Дахин шалгана уу!

5-р сар

Нэмэгдэл хөлс олгоход өөрчлөлт оруулах тухай A/19 A/19-1 Нэмэгдэл хөлс олгох тухай A/20 Экспедиц байгуулах ...