Friday , February 23 2018
Онцлох мэдээ

Төлөвлөгөө тайлан

2015 оны хагас жилийн тайлан

ХОВД АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ 2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 2015.07. 06                                                                                                 Ховд хот Тус УЦУОШАлба 2015 оны эхний хагас жилд Ховд аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Цаг уурын хэлтэс, Ус орчны шинжилгээний хэлтэс, Захиргаа аж ахуйн тасаг, гэсэн үндсэн бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж ирлээ. ...

Дэлгэрэнгүй