Төвийн даргын тушаал

March, 2019

 • 4 March

  02-р сарын тушаал

  Төрийн албан хаагчийн ажлын байрны шинжилгээ хийх, албан                                                                               тушаалын тодорхойлолт боловсруулах ...

February, 2019

 • 5 February

  2019 оны 01-р сарын тушаал

  Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай Даргын дэргэдэх зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай Комисс томилох тухай Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Хор саармагжуулах бүтээгдэхүүнээр хангах тухай Цалин шинэчлэн тогтоох тухай Сахилгын арга хэмжээ ноогдуулах тухай Багаж хүлээлцэх тухай

September, 2018

 • 17 September

  9-р сар

  Багц мессеж үйлчилгээний эрх сунгах тухай A/31

August, 2018

July, 2018

 • 17 July

  7-сар

  Хариуцлагтай жижүүр ажилуулах тухай A/26 A-26-1 A-26-2 Сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай A/27 Ажил гүйцэтгүүлэх тухай A/28 Экиспедицийн үйл ажиллагааг зогсоох тухай A/29

May, 2018

 • 17 May

  5-р сар

  Нэмэгдэл хөлс олгоход өөрчлөлт оруулах тухай A/19 A/19-1 Нэмэгдэл хөлс олгох тухай A/20 Экспедиц байгуулах тухай A/21 A/21-1 Гамшигаас хамгаалах байглийн болон цацраг химийн … A/22 A/22-1 A/22-2 Гамшигаас хамгаалах ангийг шинэчлэн зохион байгуулах A/23 A-23-1 Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай A/24 A-24-1 A-24-2 A-24-3 A-24-4 A-24-5 A-24-6 ...

April, 2018

 • 17 April

  4-р сар

  Нэмэгдэл хөлс олгох тухай A/15 A-15-1 Нэмэгдэл хөлс олгох тухай A/16 Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай  A/17 A-17-1 A-17-2 A-17-3 A-17-4 A-17-5 A-17-6 A-17-7 A-17-8 A-17-9

March, 2018

February, 2018

 • 17 February

  2-р сар

  Сар шинийн баярын үеэр хариуцлагтай жижүүр ажилуулах тухай A/12 A-12-1 A-12-2 Мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл олгох тухай  A/13

January, 2018

 • 1 January

  1-р сар

  Цалингийн шатлал шинэчлэн тогтоох тухай А/01 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай А/2 Ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай A/3 Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах батлах тухай A/04 A/04-1 A/04-2 A/04-3 A/04-4 A/04-5 A/04-6 A/04-7 A/04-8 A/04-9 A/04-10 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай А/06 A/06-1 Гамшигаас хамгаалах… A/07