Дээд газраас зохион байгуулсан сургалтанд: Төвийн дарга А.Энхзаяа, зэвсгийн инженер Д.Мөнх-Эрдэнэ нар цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааны сургалтанд явж цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааны эрх авсан. МҮХ-ийн дарга бөгөөд салбарын ахлах инженер М.Баярмаа, инженер Б.Норовсүрэн нислэгийн үйлчилгээний синоптик инженерүүдийн давтан сургалтанд хамрагдаж нислэгт үйлчлэх эрх авсны дээр цаг ...

Дэлгэрэнгүй

Мэдээ хүлээн авалтыг дүгнэх журам   Нэг: Журмын зорилго Улсын сүлжээний өртөө харуулуудаас мэдээ мэдээллийг цаг хугацаанд нь үнэн зөв шуурхай хүлээн авч дамжуулахад энэхүү журмын зорилго оршино. Хоёр: Дүгнэх журам Улсын сүлжээний өртөө харуулууд болон усны харуулууд мэдээ тасалсан тохиолдол бүрт -20 оноо Олон улсын солилцоонд мэдээллээ гаргадаг Булган, ...

Дэлгэрэнгүй

Манхан өртөөний хамт олон “Нөхөрсөг уулзалт” зохион байгууллаа

        Ховд УЦУОШТөвийн харъяа Манхан цаг уурн өртөөний хамт олон 2018 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр  “Нөхөрсөг уулзалт”-ыг зохион байгуулав. Уг уулзалтанд 9 өртөө, Ус судлалын харуул, ХАА-н цаг уурын төлөөл болон төвийн ажиллагсад, сум орон нутгийн удирдлагууд нийт 60 гаруй хүн оролцлоо.                                                                                          Манхан өртөөний хамт олон энэ уулзалтын ...

Дэлгэрэнгүй

ВЕБ ХОЛБООСУУД