Wednesday , September 26 2018
Онцлох мэдээ

Бүтэц зохион байгуулалт

УЦУОШАлба 2015 оны 03 дугаар 01-ний өдрөөс Цаг уурын хэлтэс, Ус, орчны шинжилгээний хэлтэс, Захиргаа аж ахуйн тасаг гэсэн бүтэцтэй болж 86 хүний орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна.

Дээр дурьдсан хэлтэс, хэсэг, тасгууд нь ус, цаг уур, орчны шинжилгааний өртөө, харуулыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, шинжилгээ, судалгаа, мэдээллийн хөтөлбөрт ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, анхан шатны ажиглалт, судалгааны материалыг боловсруулах, цаг агаарын урьдчилсан мэдээ зохион гаргах, цаг агаарт зориудаар нөлөөлж тунадас нэмэгдүүлэх, байгаль орчинд хяналт шинжилгээ хийх, мэдээ мэдээллийг хүлээх авах, дамжуулах, хэрэглэгчдэд хүргэх үндсэн чиглэлтэй ажиллаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>