Tuesday , April 23 2019
Онцлох мэдээ

Эрхэм зорилго

Ус цаг уур, орчны чанартай мэдээ мэдээллээр нийгмийн хэрэгцээг хангаснаар, байгаль цаг агаарын болзошгүй аюул, орчны бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, орчны болон уур амьсгалын нөөцийг бүрэн ашиглуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *