Monday , September 24 2018
Онцлох мэдээ

Эрхэм зорилго

Ус цаг уур, орчны чанартай мэдээ мэдээллээр нийгмийн хэрэгцээг хангаснаар, байгаль цаг агаарын болзошгүй аюул, орчны бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, орчны болон уур амьсгалын нөөцийг бүрэн ашиглуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>