Thursday , June 4 2020
Онцлох мэдээ

УА-ын заавар журам

 

1 Аюул агаар / FM-10-02 Татаж авах
2 Погода мэдээ / АК-01 Татаж авах
3 CLIMAT код  / FM 71-X Татаж авах
4 ЦУ-н мэдээг цахим тооцоолуурт оруулах заавар Татаж авах
5 Шүүмжийн заавар Татаж авах
5 Ажиглалт, хэмжлийн техник шалгалт хийх заавар Татаж авах
5 Ажиглалт, хэмжлийн технологийн заавар Татаж авах
5 Психрометрээр чийг гаргах заавар Татаж авах

 

Тухай Khentiitsaguur

Leave a Reply