Wednesday , August 5 2020
Онцлох мэдээ

Нисэхийн цагуурын журам заавар

Нисэхийн цаг ууртай холбоотой заавар журмуудыг татаж аваарай.

1 Онцгой тохиолдолд ажиллах журам Татаж авах
2 Харьцуулсан ажиглалт хийх журам Татаж авах
3 FIS програмын гарын авлага Татаж авах
4 Таараагүй мэдээнд задлан шинжилгээ хийх журам Татаж авах
5 RMK бүлгийг мэдээлэх журам Татаж авах

.

Тухай Khentiitsaguur

Leave a Reply