Tuesday , December 12 2017

Санал хүсэлт хүлээн авах

Цаг агаарын мэдээний талаар лавлах, эсвэл байгаль цаг уурын сонин хачин үзэгдлийн талаар мэдээлэл өгөх мөн санал хүсэлтийг Дундговь аймгийн УЦУОШАлбаны 70593039, 70592350, 93098866, 99599023 утсаар өгөх юм уу “Цаг уурын хэлтэст” гэсэн хаягаар ирүүлнэ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>