Tuesday , August 11 2020

БАГАЖ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИНД ҮЗЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

2020.04.21 Сайхан-Овоо өртөөний хүнд, хөнгөн флюгерүүдийг буулгаж будуулан, хөнгөн самбарыг сольж техник үйлчилгээ, тос тосолгоо хийж ажиглалтын хэвийн ажиллагааг хангуулав. Хөнгөн флегерийн салхин дээд талын татуургыг шинэчлэн цутгаж суурилуулав. Автомат станцын төв тооцоолуурын цагийн тохиргоог хийв.

About Dundgovi Us tsag uur

Check Also

main1589613862

ДЭЛГЭРХАНГАЙ ЦАГ УУРЫН ХАРУУЛ ШИНЭ АЖИГЛАГЧТАЙ БОЛОВ

2020.04.20 Дэлгэрхангай цаг уурын харуулын ажиглагч И. Цагаанчулуун тэтгэвэрт гарч харуулын ажиглагчаар Мөнхтуяаг дагалдуулан сургаж, ...