Tuesday , August 11 2020

ДЭЛГЭРХАНГАЙ ЦАГ УУРЫН ХАРУУЛ ШИНЭ АЖИГЛАГЧТАЙ БОЛОВ

2020.04.20 Дэлгэрхангай цаг уурын харуулын ажиглагч И. Цагаанчулуун тэтгэвэрт гарч харуулын ажиглагчаар Мөнхтуяаг дагалдуулан сургаж, ажил хүлээлцүүлж,  үйл ажиллагаанд хяналт тавин шалган туслаж заавар зөвлөмж өгөв.

About Dundgovi Us tsag uur

Check Also

main1589614049

БАГАЖ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИНД ҮЗЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

2020.04.21 Сайхан-Овоо өртөөний хүнд, хөнгөн флюгерүүдийг буулгаж будуулан, хөнгөн самбарыг сольж техник үйлчилгээ, тос тосолгоо ...