Tuesday , August 11 2020

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН АЖИГЛАЛТЫН ТАЛБАЙГ ШИНЭЭР СОНГОЖ, ТЭМДЭГ ТАВИВ.

2020.04.20. Луус сумын цаг уурын ХАА-н ажиглалтын талбайг шинээр сонгож тэмдэгт тавьж, талбайн кординат тогтоох, мэрэгч, хортон шавьж, ургамал зүйн ажиглалтаар давтан зааварчлагаа өгч ажиллахаар боллоо.

About Dundgovi Us tsag uur

Check Also

main1589614049

БАГАЖ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИНД ҮЗЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

2020.04.21 Сайхан-Овоо өртөөний хүнд, хөнгөн флюгерүүдийг буулгаж будуулан, хөнгөн самбарыг сольж техник үйлчилгээ, тос тосолгоо ...