Saturday , August 15 2020

Орчны чанарын хяналт шинжилгээний ажлын үйлчилгээний хөлс, үнэ тарифыг шинэчлэн тогтоох тухай

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН А/164 ДҮГЭЭР ТУГААЛ

Орчны чанарын хяналт шинжилгээний ажлын үйлчилгээний хөлс, үнэ тарифыг шинэчлэн тогтоох тухай

https://www.legalinfo.mn/law/details/14391?lawid=14391

Тушаалын хавсралтыг   https://www.legalinfo.mn/annex/details/9803?lawid=14391  харна уу.

About Dundgovi Us tsag uur

Leave a Reply