Thursday , April 25 2019

Хүний нөөц

Цаг уурын өртөөний техникчийн ажлын байранд мэргэжлийн боловсон хүчин сонгон шалгаруулж ажилд авна. ҮҮНД:
1. Сайхан-Овоо  сумын Цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч –2

2. Говь-угтаал сумын цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч-1

3. Цагаандэлгэр сумын цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч-1

main1486710528

About Dundgovi Us tsag uur

Check Also

Сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө

Сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>