Friday , July 19 2019

Хүний нөөц

Цаг уурын өртөөний техникчийн ажлын байранд мэргэжлийн боловсон хүчин сонгон шалгаруулж ажилд авна. ҮҮНД:
1. Сайхан-Овоо  сумын Цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч –2

2. Говь-угтаал сумын цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч-1

3. Цагаандэлгэр сумын цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч-1

main1486710528

About Dundgovi Us tsag uur

Check Also

Сургалтын хөтөлбөр

Сургалтын хөтөлбөр

Leave a Reply