Monday , May 20 2019

УЦУОШ Төвийн танилцуулга

УЦУОШ Төвийн товч түүх

Анх 1944 оны хоёрдугаар сард Дундговь аймгийн Мандалговь хотод Ус цаг уурын шинжилгээний станцыг байгуулагдсан. 2017 оны байдлаар нийт 3-н хэлтсийн зохион байгуулалтанд оролцож, 66-н албан хаагчтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Бүтэц, зохион байгуулалт

 • Цаг уурын орчны технологийн хэлтэс
 • Мэдээлэл үйлчилгээний хэлтэс
 • Захиргаа санхүү аж ахуйн хэлтэс

Салбаруудын үйл ажиллагаа

Хөдөө аж ахуйн цаг уур

v     Бэлчээрийн ургамлын үзэгдэл зүйн ажиглалт

v     Хөрсний чийгийн ажиглалт

v     Бэлчээрийн зонхилох хортон, шавьж, мэрэгчдийн ажиглалт

v     Бэлчээрийн талхлагдалтын ажиглалт

v     Бэлчээрийн даац багтаамж тодорхойлох

v     Өвөл зуны явуул судалгаа

v     10 хоног, сар, улирал, жилийн цаг агаарын тойм мэдээ

Уур амьсгал боловсруулалт:

v     Уур амьсгалын ажиглалтуудыг элемент бүрээр хийх

v     Жилийн эмхтгэл

v     Сарын ажиглалтын климат мэдээ

v     Цасны хэмжилт хийж, цасны зузаан бүрхэц, цасны нягт, нөөц ус тодорхойлох.

Архив мэдээллийн дэд сан:

v             Ажиглалтын материалуудыг автоматжуулсан боловсруулалтанд оруулж мэдээллийн сан  үүсгэж архивлах

v             Автомат станцын мэдээг архивлах

 • Ус цаг уур орчны нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, түүний үйл ажиллагааг зохицуулах, сангийн мэдээллээр байгууллага, иргэдэд үйлчлэх

Байгаль орчны шинжилгээний лаборатори:

 • Орчны шинжилгээний улсын сүлжээний мониторингийн цэгүүдэд хөтөлбөрийн дагуу болон иргэд, аж ахуй нэгжийн хүсэлтээр агаар, ус, хөрс гэсэн байгаль орчны үндсэн 3 бүрэлдэхүүнд орчны хяналт шинжилгээний ажлыг тасралтгүй хийж гүйцэтгэнэ.

ЦАЗН үйл ажиллагаа:

 • Цаг агаарт зориудаар зохистой нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэж ган, цөлжилтийн сөрөг нөлөөг  бууруулах
 • Бэлчээрийн болон таримал ургамлын ургацыг нэмэгдүүлэх, гадаргын усны болон усан сангийн нөөцийг тэтгэх
 • Хүн техник хүрч ажиллахад хүндрэлтэй газрын ой хөвчийн түймэр унтраах
 • Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх  үйл ажиллагааны аргазүй, технологийг боловсронгуй болгох, судалгаа шинжилгээний ажил хийх

Ус судлалын харуул нь:

 • Онгийн голын усны түвшин, цаг агаарын байдал (агаарын температур, салхи, тунадас), ус, мөсний үзэгдэл, хагшаас, хэвгийг

ажиглалт хийх, голын урсац тодорхойлох, зэрэгцээ тоололт хийх

 • Усны сорьц авч усны булингар химийн эрдэс бодис химийн найрлагыг судална.

Цаг агаарын урьдчилсан
мэдээний төрөл

 • Хэт богино хугацааны урьдчилсан мэдээ
 • -Хагас хоногийн урьдчилсан мэдээ
 • -Хоногийн урьдчилсан мэдээ
 • 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 • – 7 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 • – 10 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 • -Сарын урьдчилсан төлөв
 • – Улирлын урьдчилсан төлөв

Цаг агаарын мэдээг Малчид, ард иргэд болон хэрэглэгчдэд хүргэх суваг

Радио, телевиз

 • Сумын цаг уурчдаар дамжуулан сумын удирдлагуудад хүргүүлэх.
 • Ард телевиз
 • АСЦогцолборын радио, холбоо
 • Цаг уурын утас 93098866, 99599023, 70592350
 • Газрын гаднах электрон самбараар өдөр тутам мэдээг дамжуулж байна.

Интернет хаяг

 • http://tsag-agaar.mn/-рүү ороод хүссэн аймгийнхаа цаг агаарын мэдээг авч болно. Дундговь аймгийнхаа мэдээг мөн харж болно.
 • “Дундговь Ус цаг уур” Facebook хаяг
 • http://www.dundgovi.gov.mn/
 • Масс мессэж үйлчилгээ

 

About Dundgovi Us tsag uur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>