Wednesday , October 17 2018
Breaking News

Ус цаг уур орчны хяналт шинжилгээний салбарын нэгдсэн сургалт боллоо.

Ус цаг уур орчны хяналт шинжилгээний  салбарын нэгдсэн сургалт, семинар 3-р сарын 22, 23-нд зохион байгуулагдаж байна. 2017 оны ажилдаа дүгнэлт хийж, 2018 онд  “Ажлын хариуцлага, сахилга дэг журмыг чангатгах, шинэлэг бүтээлч санаачлагыг өрнүүлэх”зорилт дэвшүүлж ажиллахаар боллоо. Өртөөдийн дарга, техникч, харуулын ажиглагч нартай хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэн байгуулж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталгаажуулав. Дэлхийн цаг уурын өдөрт зориулан  албан хаагчид, гэр бүлийн гишүүдээс бүрдсэн 8-н багийн дунд гар бөмбөгийн тэмцээн зохион явуулж 1, 2, 3-р байр эзлүүлж шагнаж урамшууллаа.

About Dundgovi Us tsag uur

Check Also

“Нислэгийн цаг уурын мэргэшлийн үнэмлэх” олгох давтан сургалт Улаанбаатар хотод боллоо.

Нислэгийн цаг уурын төвөөс 2 жилд тутамд зохион байгуулдаг Иргэний агаарын тээврийн нислэгт цаг уурын ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>