Tuesday , February 25 2020

Бүх нийтийн алхалтын өдөрт УЦУОШ Газрынхан нэгдлээ.

Эрүүл мэндийн газар нь аймгийн Биеийн тамир спортын газартай хамтран “Бүх нийтээрээ алхая” уриан дор алхалт, спорт өдөрлөгийн үйл ажиллагааны удирдамжийг аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 2/993 тоот албан бичгээр батлуулж аймгийн нийт албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийг хамруулан бүх нийтийн алхалтыг аймгийн хэмжээнд 10 сарын 14-ны өдөр зохион байгууллаа.

Бүх нийтийн алхалтын үйл ажиллагааг аймгийн Эрүүл мэндийн газрын дарга Ц.Энхсайхан нээж үг хэлж, ээлтийн үйл ажиллагаанд Эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх ахмадын клуб өглөөний дасгалыг нийт оролцогчдод заан хийлгэж, бүх нийтийн алхалтыг 6 км зайд хийлээ.

Бүх нийтийн алхалтанд 26  байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 336 ажилтан, иргэд оролцож алхалт хийн идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллээ. Эх сурвалжийг  http://dundgovi.gov.mn/mn/index.php?pid=55&nid=948 -эндээс авсан.

Дэлхийн алхалтын өдрийн хүрээнд зохион байгуулсан “Бүх нийтээрээ алхая” алхалт, спортын өдөрлөгт байгууллагынхаа ажилчдын эрүүл мэндийг дэмжин хамгаалж, хамт олноороо оролцон идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэж, өөрийн эрүүл мэнддээ цаг гаргасан тэ бүхэндээ баярлалаа. Энэ хүчиндээ ч бид талархал авсан.

About Dundgovi Us tsag uur

Check Also

2018.10.31.6

Монгол орны бэлчээрийн форум II

2018 оны 10 дугаар сарын 31-нд Улаанбаатар хотод “Монгол орны бэлчээрийн форум II” -ыг ХХААХҮЯ, ...

Leave a Reply