Thursday , August 13 2020

Dundgovi Us tsag uur

Ажилтан сонгон шалгаруулж ажилд авна.

main14867105281

Цаг уурын өртөөний техникчийн ажлын байранд мэргэжлийн боловсон хүчин сонгон шалгаруулж ажилд авна. ҮҮНД: 1. Цагаандэлгэр  сумын Цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч –1,  Говь-угтаал сумын цаг уурын техникч-1, Сайнцагаан сумын  Мандалговь цаг уурын шинжилгээний өртөөний техникч-1 тус тус сонгон шалгаруулж авна. 2020 оны 07-р сарын 20-ны дотор УЦУОШ Төвд Өргөдөл, ...

Read More »

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ 2020 ОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЖ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА

86177125_496729221036999_8868429750465462272_o

2020-02-10-нд Дундговь аймгийн Засаг дарга О.Бат-Эрдэнэ УЦУОШТөвийн дарга Я.Мажаасүрэнтэй 2020 онд хамтран ажиллах гэрээг байгуулж, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталлаа. Тус гэрээ нь шударга, илт тод, хариуцлагатай, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлж, ажлын хариуцлага, сахилга, дэг журмыг чангатгаж, Монгол улсын хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд хамтран ажиллах чиглэл, талуудын харилцан хүлээх үүрэг, ...

Read More »

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН УЦУОШТӨВ 2019 ОНЫ АЖЛАА ТАЙЛАГНАЛАА

3333

Энэ сарын 20-22-ны өдрүүдэд аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 22 агентлаг Засаг даргын 2019 оны 01 тоот захирамжийг хэрэгжүүлэх, тухайн байгууллагын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагуудын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын хэрэгжилт, үндсэн чиг үүргийн хүрээнд шинээр санаачилж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг тус тус танилцуулж ...

Read More »

НЦУТӨВӨӨС 2020 ОНЫ АНХНЫ ОНЛАЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

83935442_477222139642876_4546817254750158848_n

2020 оны 01-р сарын 15-ны 14 цагт Нисэхийн цаг уурын төвөөс 21 аймгийн нисэхэд үйлчилдэг инженер, техникчдийн дунд “Нислэгийг мэдээгээр хангах 2-р журам”-д орсон өөрчлөлтийн талаар сургалт зохион байгууллаа. Уг сургалтанд Дундговь аймгийн УЦУОШТөвөөс урьдчилан мэдээлэхийн 4 инженер, Мандалговь өртөөний 5 техникч оролцлоо.

Read More »

УЦУОШТөвийн дэргэдэх зөвлөл хуралдлаа.

81536096_642023369669755_8004680542698078208_n

2019 оны 12-р сарын 20-нд УЦУОШТөвийн дэргэдэх Зөвлөл хуралдлаа. Уг хурлаар Төвийн ажилчид 2019 онд хийсэн алын тайланг танилцуулж, өртөө, харуул, салбаруудын шинжилгээ, мэдээлэл үйлчилгээний ажлыг дүгнэж, дүнгээрээ шалгарсан ажилтан, албан хаагч, салбарыг шалгаруулж урамшуулал олгов.  

Read More »