Saturday , July 11 2020

ДЭЛХИЙ НИЙТЭЭРЭЭ ХҮҮХДИЙГ ЗОДОЖ ШИЙТГЭХИЙН ЭСРЭГ ӨДӨР

main1589619266

4 САРЫН 30 ДЭЛХИЙ НИЙТЭЭРЭЭ ХҮҮХДИЙГ ЗОДОЖ ШИЙТГЭХИЙН ЭСРЭГ ӨДӨР Энэ өдрийг тохиолдуулан Гэр бүлийн зөвлөлөөс “Хүүхэд хамгааллын ёс зүйн дүрэм”-ийг байгууллагын албан хаагчдад танилцуулан гарын үсэг зурууллаа.

Read More »

БАГАЖ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИНД ҮЗЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

main1589614049

2020.04.21 Сайхан-Овоо өртөөний хүнд, хөнгөн флюгерүүдийг буулгаж будуулан, хөнгөн самбарыг сольж техник үйлчилгээ, тос тосолгоо хийж ажиглалтын хэвийн ажиллагааг хангуулав. Хөнгөн флегерийн салхин дээд талын татуургыг шинэчлэн цутгаж суурилуулав. Автомат станцын төв тооцоолуурын цагийн тохиргоог хийв.

Read More »

ДЭЛГЭРХАНГАЙ ЦАГ УУРЫН ХАРУУЛ ШИНЭ АЖИГЛАГЧТАЙ БОЛОВ

main1589613862

2020.04.20 Дэлгэрхангай цаг уурын харуулын ажиглагч И. Цагаанчулуун тэтгэвэрт гарч харуулын ажиглагчаар Мөнхтуяаг дагалдуулан сургаж, ажил хүлээлцүүлж,  үйл ажиллагаанд хяналт тавин шалган туслаж заавар зөвлөмж өгөв.

Read More »

АВТОМАТ СТАНЦЫН ГАЗАРДУУЛГЫГ СУУРЬЛУУЛАВ

main1589613326

2020.04.08 Мандалговь өртөөний автомат станцын төв тооцоолуурын газардуулгыг тус төвийн эрчүүд  хийв. Тоноглолын газардуулга хийснээр мандалговь өртөөний дарга техникчдын амь нас эд хөрөнгийг хамгаалах ба хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллаж байгаа нэг чухал үзүүлэлт юм.

Read More »

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН АЖИГЛАЛТЫН ТАЛБАЙГ ШИНЭЭР СОНГОЖ, ТЭМДЭГ ТАВИВ.

main1589613600

2020.04.20. Луус сумын цаг уурын ХАА-н ажиглалтын талбайг шинээр сонгож тэмдэгт тавьж, талбайн кординат тогтоох, мэрэгч, хортон шавьж, ургамал зүйн ажиглалтаар давтан зааварчлагаа өгч ажиллахаар боллоо.

Read More »